top of page

Retrats Artístics en tècnica mixta

Dibuixos fets en tècnica mixta (llapis,tinta,colors,pinzell o tauleta gràfica) per una tècnica especifica cal concretar-ho.
 

Dibuixos sobre paper (de colors si es vol) escanejats o finalitzats digitalment. En A3-A4 jpg, 300dpi CMYK o RGB per altres mides o tipus d'arxiu cal concretar-ho.
 

L'arxiu gràfic s'entrega (e-mail) llest per imprimir i emmarcar al seu gust. Els retrats en principi són per us personal o regal, si vol utilitzar-ho per xarxes socials cal esmentar-ne l'autoria, per un us comercial cal afegir-hi un sobre cost.

Per començar el dibuix cal enviar fotos a bona resolució. Sisplau consulti els possibles dubtes abans de fer l'encàrrec. Gràcies!

Retratos Artísticos en técnica mixta

Dibujos en técnica mixta (lápiz, tinta, colores, pincel o tableta gráfica) para una técnica especifica hay que concretarlo.

 

Dibujos sobre papel (de colores si se quiere) escaneados o finalizados digitalmente, A3-A4 jpg, 300dpi CMYK o RGB para otras medidas o tipos de archivo hay que concretarlo.

 

El archivo gráfico se entrega (e-mail) listo para imprimir y enmarcar a su gusto; los retratos en principio son para uso personal o regalo, si quiere utilizarlo para redes sociales hay que mencionar el autor, para un uso comercial hay que añadir un sobre coste.

Para empezar el dibujo tiene que enviar fotos a buena resolución. ¡Por favor! consulte las posibles dudas antes de hacer el encargo.¡Gracias!

Artistic Portraits at mixed media

Mixed Media drawings (pen, pencil, tint, colors, paintbrush, or tablet) by a specific technique it must be specified.

 

Artworks on paper (colors if desired) scanned or digitally finished
A3-A4 jpg, 300dpi CMYK or RGB for other sizes or file types you need to be specific.

 

The graphic file is delivered (e-mail) ready to print and frame to its liking. Portraits are for personal use, gift.. If you want to use it for social networks you have to mention authorship,
for a commercial use you have to add extra cost.

To start drawing, you need to send photos to good resolution.  Please! consult any question before ordering. Thanks!

+INFO (PDF)

bottom of page