POESIA VISUAL DIGITAL                                                                          VISUAL POETRY

PoeMàgia (2006)
PoeMàgia (2006)

Poesia Visual, Visual Poetry

Hipoteca (2011)
Hipoteca (2011)

Poesia Visual, Visual Poetry

Democràcia (2011)
Democràcia (2011)

Poesia Visual, Visual Poetry

La Cultura No Interessa (2015)
La Cultura No Interessa (2015)

Poesia Visual, Visual Poetry

DesGana (2010)
DesGana (2010)

Poesia Visual, Visual Poetry

El que no dius (2009)
El que no dius (2009)

Poesia Visual, Visual Poetry

Addicció (2013)
Addicció (2013)

Poesia Visual, Visual Poetry

Mots (2005)
Mots (2005)

Poesia Visual, Visual Poetry

Viatge (2014)
Viatge (2014)

Poesia Visual, Visual Poetry

Disc d'inici cerebral (2007)
Disc d'inici cerebral (2007)

Poesia Visual, Visual Poetry

Esquerdes (2007)
Esquerdes (2007)

Poesia Visual, Visual Poetry

La Por (2017)
La Por (2017)

Poesia Visual, Visual Poetry

Agressió (2018)
Agressió (2018)

Poesia Visual, Visual Poetry

Terror ? (2017)
Terror ? (2017)

Poesia Visual, Visual Poetry

Dissidència
Dissidència

Poesia Visual, Visual Poetry

La història escrita amb sang (2014)
La història escrita amb sang (2014)

Poesia Visual, Visual Poetry

ÉS (2017)
ÉS (2017)

Poesia Visual, Visual Poetry

El suc de la classe obrera (2016)
El suc de la classe obrera (2016)

Poesia Visual, Visual Poetry

Made in Catalonia (2014)
Made in Catalonia (2014)

Poesia Visual, Visual Poetry

Totalitarisme (2018)
Totalitarisme (2018)

Poesia Visual, Visual Poetry